Een meningsverschil kan al eens uit de hand lopen. De gemoederen raken verhit, het geduld raakt op en het komt tot een schermutseling. Het krijgen van een slag wordt in het strafrecht omschreven als slagen en verwondingen. Hoe zit het in dat geval met aansprakelijkheid? Wie moet wat vergoeden en kan je hiervoor een rechtszaak aanspannen? Dergelijke feiten hebben een grote impact, zowel fysisch als psychisch. 

Wat wordt verstaan onder slagen en verwondingen?

Zoals de verzamelterm ‘slagen en verwondingen’ al doet vermoeden, gaat het over elk letsel (zowel inwendig als uitwendig) dat aan een lichaam wordt toegebracht van buitenaf. Een enkele slag in het gezicht is dus al voldoende om te spreken over slagen en verwondingen. Je hoeft van de slag ook niet noodzakelijk lichamelijke gevolgen te ervaren. Het gaat immers over het aantasten van de zogeheten fysieke integriteit. Of dat opzettelijk of onopzettelijk gebeurde, maakt in principe weinig uit. Beide misdrijven worden strafrechtelijk gesanctioneerd. Ook onopzettelijke slagen en verwondingen die werden toegebracht in het kader van een verkeersongeval (lees: kwetsuren ten gevolge van dat ongeval) worden bestraft. 

Slachtoffer van slagen en verwondingen? Vaak is deze schade vergoedbaar!

Denk daarbij in de eerste plaats aan de medische kosten die je als slachtoffer opstapelt. Daarnaast wordt morele schade vergoed. Ook andere schade, zoals schade aan je bezittingen, komen in aanmerking voor schadevergoeding, al zal de strafrechtelijke kwalificatie uiteraard niet dezelfde zijn. Natuurlijk is het belangrijk dat de geleden schade het gevolg is van de slagen en verwondingen. De berekening van zo’n schadevergoeding is trouwens niet altijd even eenvoudig en hangt af van een aantal factoren. Het is dus raadzaam je te laten bijstaan en gepast advies krijgt.  

Wie heeft er recht op een schadevergoeding na slagen en verwondingen?

Wanneer je slachtoffer bent geworden van slagen en verwondingen kan je volgens artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, een schadevergoeding van de dader eisen. Zoals steeds bij aansprakelijkheid is het belangrijk dat er iemand in de fout ging, er sprake is van schade én er een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade bestaat. Extra complex wordt het natuurlijk als je jezelf gaat verdedigen tijdens het gevecht en je je belager zelf een slag toedient. Dan beland je mogelijk in een juridische discussie over al dan niet wettelijke zelfverdediging. Of wat doe je wanneer de tegenpartij je beschuldigt van uitlokking? Ook voor het bepalen van de aansprakelijkheid kan een dossier juridisch complex worden. Want zelfs indien het Openbaar Ministerie of het parket de dader niet vervolgt, kan je toch recht hebben op een schadevergoeding.